Noong Nobyembre 29, 2016, inaprubahan ng Pamahalaan ng Canada ang Proyekto na Pagpapalawak ng Trans Mountain (ang Proyekto). Bago pa ito, noong Mayo 19, 2016 pagkatapos ng 29 na buwang pagsusuri, napagpasyahan ng NEB na ang Proyekto ay para sa ikabubuti ng mamamayan ng Canada at inirekomenda sa Pederal na Pamahalaan sa Konseho na aprubahan ang pagpapalawak. Bibigyang-daan ng mga pahintulot na ito na umpisahan ang Proyekto sa ilalim ng 157 kondisyon.

Binuo ang orihinal na Trans Mountain Pipeline noong 1953 at patuloy itong nagsasagawa ng ligtas na operasyon hanggang sa kasalukuyan. Ang pagpapalawak ay gagawin sa kasalukuyang 1,150-kilometrong pipeline sa pagitan ng Strathcona County (malapit sa Edmonton), Alberta at Burnaby, BC. Lilikha ang pagpapalawak ng katambal na pipeline, na magdaragdag sa nominal na kapasidad ng system mula sa 300,000 bariles bawat araw hanggang sa 890,000 bariles bawat araw.

Kabilang sa ilang detalye tungkol sa ipinapanukalang pagpapalawak:

 • Nasa humigit-kumulang $7.4* bilyon ang halaga ng ilulunsad na kapital
 • Lilikha ang proyekto ng mga benepisyo kung saan kabilang ang mga bagong trabaho sa loob ng maikli at mahabang panahon, mga oportunidad sa pagsasanay na may kaugnayan sa trabaho at paglago ng kinokolektang buwis mula sa lahat na tatlong antas ng pamahalaan
 • Magkakaroon ng humigit-kumulang 980 km na bagong pipeline
 • Ang 73% ng dadaanan ay sa kasalukuyang right-of-way, ang 16% ay susunod sa iba pang linear na imprastraktura gaya ng TELUS, Hydro o mga highway at ang 11% ay sa bagong right-of-way
 • Muling pagpapagana ng 193 km ng muling binuksang pipeline
 • May gagawing 12 bagong pump station
 • May idaragdag na 19 na bagong tangke sa mga kasalukuyang terminal ng imbakan sa Burnaby (14), at Edmonton (5)
 • Palalawakin ang Westridge Marine Terminal sa Burnaby at gagawan ng tatlong bagong daungan
 • Magkakarga ang mga kasalukuyang linya ng mga naprosesong produkto, synthetic na krudong langis, magaan na krudong langis (light crude oil), na may kapasidad para sa mabigat na krudong langis (heavy crude oil)
 • Ang pagsasamahing resulta sa kita ng pamahalaan para sa pagpapagawa at unang 20 taon ng pinalawak na operasyon ay magkakahalaga ng $46.7 bilyon, kabilang ang antas ng pederasyon at lalawigan na maaaring magamit sa mga pampublikong serbisyo gaya ng pangangalagang pangkalusugan at edukasyon – tatanggap ang British Columbia ng $5.7 bilyon at ang Alberta ng $19.4 bilyon
 • Sa panahon ng pagpapagawa, 15,000 tao ang magtatrabaho sa pagpapalawak ng pipeline. Lilikha rin ang pagpapalawak ng 37,000 direkta, hindi direkta at induced na trabaho bawat taon sa panahon ng operasyon.
 • Magkakaroon ng bagong linyang magkakarga ng mas mabigat na krudong langis na may kapasidad sa paghahatid ng mga magaang krudong langis
 • Pinaplano ng Trans Mountain na simulan ang paggawa sa Setyembre 2017 at simulan ang serbisyo sa huling bahagi ng 2019
 • Nagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga komunidad, may-ari ng lupa, stakeholder at mga komunidad ng Katutubo simula pa noong 2012 at magpapatuloy pa ito hanggang sa pagsasagawa ng operasyon
 • May binuong mga plano ng proteksyon sa kapaligiran para sa kahabaan ng buong ruta. Sinasaklaw ng Volume 5 at Volume 6 ng Aplikasyon ng Mga Pasilidad (Facilities Application) ang pagtataya at pagpaplano sa kaligtasan ng kapaligiran. Ang mga pag-aaral sa lupa, tulad ng kinakailangan, ay patuloy na isasagawa sa kahabaan ng ruta.

I-download ang pangkalahatang-ideya sa mga benepisyo ng proyekto dito.

*Maaaring mabago ang mga aktwal na halaga ng proyekto.